Kerkgenootschap der Zevende Dags Adventisten Almelo Oude Deldenseweg 2 Almelo

Samenkomsten op Sabbat (zaterdag)
Adventisten hebben een samenkomst van twee uur. Het eerste uur is gereserveerd voor bijbelstudie - wij noemen dat de sabbatschool - en het tweede uur is bestemd voor de Eredienst.


Sabbatschool
Van 10.00-11.00 uur is er gelegenheid voor bijbelstudie. Hierbij wordt rekening gehouden met alle leeftijdsgroepen. Zo is er een aparte groep (of klas) voor peuters/kleuters, junioren, jeugd en volwassenen met elk hun eigen thema. Elk kwartaal is er een nieuw thema; dit kan een onderwerp zijn zoals bijvoorbeeld het leven van de koningen van Israël, verlossing of genade maar kan ook een bijbelboek zijn dat in 13 weken wordt besproken. Een ieder wordt van harte uitgenodigd om een bijdrage te leveren aan de discussie.
Elke groep heeft eigen bijbelstudiemateriaal welke gedurende de week wordt doorgenomen en op sabbat wordt besproken. Elk kwartaal wordt nieuw bijbelsstudiemateriaal geleverd.

   

Er zijn in Almelo twee kinderklassen ingedeeld naar leeftijd: 0-7 jaar en 8-12 jaar. Vervolgens een jeugdklas voor de leeftijd van 13-18 jaar.
Voor de volwassenen zijn er twee groepen.


Eredienst
Na dit uur van bijbelstudie is er van 11.00-12.00 uur een eredienst zoals dat ook bij andere protestantse kerken gebruikelijk is. Deze dienst wordt ingeleid door een ouderling en vervolgens verder ingevuld door de predikant. Voor de kleinsten van de gemeente is er vlak voor de preek een kinderverhaal. Tenslotte horen zij er ook bij en vormen we met z'n allen de gemeente


Aanvang diensten