Kerkgenootschap der Zevende Dags Adventisten Almelo Oude Deldenseweg 2 Almelo

De Bijbel als enig uitgangspunt

Adventisten beschouwen de Bijbel als het geïnspireerde woord van God. Een boek waaraan de herkomst en de toekomst van de mens ontleend kan worden en dat waardevolle adviezen bevat voor het dagelijks leven, samengevat in de Tien Geboden. Om die reden nemen adventisten elk deel van de Bijbel serieus, vanaf het scheppingsverhaal tot aan de openbaringen over het einde van onze wereld. Dat betekent dat adventisten niet uitgaan van een oerknal of het evolueren van aap tot mens, maar de rechtstreekse hand van God zien in alles wat geschapen is: planten dieren en mensen.
Zoals God op de zevende dag van de week rustte van zijn scheppingswerk en de mens in het vierde gebod vroeg hetzelfde te doen, zo vieren adventisten elke zaterdag de sabbat als rustdag. Op die dag denken ze aan Gods schepping van hemel en aarde terug en genieten ze van het herscheppende (recreatieve) karakter dat God er aan toekende, Die betekenis verschilt wezenlijk van de door men sen ingestelde zondagsviering waarin de opstanding van Christus uitgangspunt is. Adventisten vieren de opstanding van Christus met Pasen en gedenken zijn dood met de viering van het Heilig Avondmaal.


De bijbel