Kerkgenootschap der Zevende Dags Adventisten Almelo Oude Deldenseweg 2 Almelo

De naam "Zevende-dags Adventist"

De naam Zevende-dags Adventisten is afgeleid van twee belangrijke Bijbelse leerstellingen.
"Zevende-dag" is een verwijzing naar de zaterdag, als de zevende dag van de week. De Romeinse keizer Constantijn heeft in 321 n. Chr. de dag van aanbidding veranderd van zaterdag in zondag. Omdat er geen enkele bijbelse aanwijzing is voor zo'n verandering en omdat Jezus zelf ook de sabbat heiligde, gedenken de Zevende-dags Adventisten de sabbat als rustdag.
"Adventist" is een verwijzing naar de tweede komst van Jezus Christus. De belofte van God om eens met hem naar de hemel te gaan is de grootste hoop van het menselijk geslacht. Dit is alleen mogelijk omdat Jezus hier op aarde een zondeloos leven leefde, Zichzelf als het grootste offer bracht en daarna opstond en ten hemel ging. Wij geloven dat het eeuwige leven begint bij het geloven in Christus, wanneer wij Zijn leven en dood aanvaarden in plaats van het onze, belooft Hij zijn belofte waar te maken bij de wederkomst wanneer Hij ons naar de hemel meeneemt.


De naam