Kerkgenootschap der Zevende Dags Adventisten Almelo Oude Deldenseweg 2 Almelo

Trouw aan waardevolle beginselen

God schiep de mens met een vrije wil. Geen marionetten maar wezens met een eigen keuze. De juistheid van die keuzes valt te ijken aan het menselijke geweten en aan het leerboek met waardevolle adviezen voor optimaal geluk dat God de mens gaf: de Bijbel.
Adventisten doen hun uiterste best om vast te houden aan de beginselen zoals die door God voorgeschreven zijn:
· beginselen, belijden dat in het openbaar en laten zich door orderdompeling begraven in eer
· Adventisten vieren overeenkomstig het vierde gebod de zevende dag als rustdag, Dat houdt letterlijke betekenis. Dat brengt met zich mee: een bezinning op de schepping de wijze
· Adventisten staan vrijwillig tien procent van hun inkomen af voor het instandhouden van het werk van de Adventkerk. Dat werk bestaat naast evangelieverkondiging om, uit projecten in ontwikkelingslanden en noodhulp in rampgebieden,
· Adventisten gaan ervan uit dat profetische Bijbelboeken geldingskracht hebben gedurende de gehele wereldgeschiedenis. Wie ze verstaat kan er de adembenemende precisie in terugvinden waarmee de ondergang van de wereldmachten als het Griekse en Romeinse Rijk voorspeld werden en tal van andere markante gebeurtenissen tot in onze tijd en daar voorbij. De profetie geeft aan dat het einde van onze wereldgeschiedenis onafwendbaar ophanden is met als climax de wederkomst van Christus.
· Adventisten aanvaarden het offer van Christus. Door zijn dood aan het kruis nam Hij onze zonden op zich en gaf Hij aan solidair met ons te zijn tot in de dood. Daarmee geeft Hij ons uitzicht op een eeuwig leven, hoewel onze verkeerde keus vanaf de zondeval eigenlijk had moeten leiden tot een eeuwige dood. Het eeuwig leven dat Hij ons aanbiedt is niet door mensen te verdienen, maar is door zijn offer bereikbaar voor iedereen die het wil aanvaarden. Die aanvaarding komt niet alleen in woorden tot uiting maar ook in daden.
· AdventiSten vieren elk kwartaal een open avondmaaI, waaraan iedereen kan deelnemen. Het avondmaal wordt voorafgegaan door een voetwassing naar het bijbelse voorbeeld van Jezus.
· Adventisten zien God niet als iets, maar als iemand. God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest worden beleden als personen.
· Adventisten geloven niet in een onsterfelijke ziel. Wie overlijdt, rust in het graf totdat Christus terugkomt. Op dat moment worden de graven geopend en worden de doden opgewekt om samen met de levenden geoordeeld te worden


Trouw aan beginselen