Kerkgenootschap der Zevende Dags Adventisten Almelo Oude Deldenseweg 2 Almelo

Adventisten: Wie zijn wij?

Wij geloven dat het christelijk leven de gehele mens in heel zijn bestaan omvat. Voor deze levenshouding oriënteren wij ons aan de Bijbel. Uit dit boek putten wij niet alleen hoop voor een nieuwe hemel en aarde, maar leren wij ook wat onze verantwoording is tegenover de naaste en deze wereld.
Wij menen dat een christen niet met geweld de onrechtvaardige verhoudingen zodanig kan veranderen, dat een vreedzame wereld zal ontstaan.
Anderzijds zullen wij ons wel met alle kracht inzetten om rampen en leed te verzachten. Daarom zetten wij ons in om de nood in rampgebieden te verlichten en hechten wij grote waarde aan ontwikkelingssamenwerking. Een bekende organisatie hiervoor is ADRA (Adventist Development and Relief Agency). Daarbij blijven wij ons er wel van bewust dat alle sociale en maatschappelijke inzet gedoemd is te mislukken als de mens zijn egoïsme blijft koesteren. Daarom proberen wij op eigen scholen (basis-, middelbare scholen en universiteiten) jongeren voor te bereiden op een christelijk leven. Het doel is een harmonische ontwikkeling naar hoofd, hart en hand.
Uit de Bijbel blijkt dat Jezus Zich in het bijzonder heeft ingezet voor zieken en hulpbehoevenden. Daarom zien wij de hulp aan de zieke mens als een eerste opdracht. Meer dan 65.000 artsen en verpleegkundigen werken in honderden ziekenhuizen en klinieken over de hele wereld om de nood van de lijdende mens te verzachten.

Wie zijn wij